• 70543032
  • admin@gs.spa.gov.mn

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө